Vi på Halmstad tandläkarklinik får ofta samtal från patienter som undrar vad det kostar att gå till tandläkaren. Det går dock inte att ge ett generellt och övergripande svar på den frågan, eftersom kostnaden för tandvård beror helt på vilka behandlingar som ska utföras och hur omfattande de behandlingarna är. Vad det kostar att gå till tandläkaren beror också på vilken typ av ersättning du har rätt till. För att räta ut frågetecknen kommer vi i den här artikeln gå igenom de grundläggande faktorer som påverkar priset på din tandvård. Du bör komma ihåg att detta är generell information, och att du som patient hos oss alltid kommer informeras individuellt om vad priset kommer landa på för just de behandlingar som är aktuella för dig. Halmstad Tandläkarklinik följer de referenspriser som sätts av statliga TLV.

image

Statligt tandvårdsstöd ger billigare priser hos din tandläkare i Halmstad

Sverige har ett relativt omfattande system för tandvårdsstöd på plats. Du som är svensk medborgare har fram till det år du fyller 23 rätt till fri tandvård. Det innebär att all tandvård som bedöms vara nödvändig är helt gratis för dig under 23, inklusive undersökningar och behandlingar. I januari det år du fyller 23 upphör alltså den fria tandvården. I stället träder det statliga tandvårdsstödet in och täcker upp för en del av kostnaden för din tandvård. Du kommer alltså inte behöva betala fullt pris för de behandlingar hos oss på Halmstad tandläkarklinik som faller in under det statliga tandvårdsstödet. I tandvårdsstödet ingår även ett högkostnadsskydd, vilket enkelt uttryckt innebär att din tandvård inte kan bli hur dyr som helst. Detta är en trygghet många patienter med omfattande behov av tandvårdsbehandlingar uppskattar mycket, liksom vi på kliniken – eftersom det innebär att vi kan erbjuda våra patienter alla de behandlingar de faktiskt behöver.

Halmstad tandläkarklinik – priser enligt referenspriser från TLV

Vi på Halmstad tandläkarklinik vet hur viktigt det kan vara att veta på förhand vad du faktiskt kommer att behöva betala för din tandvård. Att inte veta vilka priser som gäller för tandvård kan tyvärr göra att du som patient undviker att komma in på nödvändiga undersökningar och behandlingar. Så ska det självklart inte vara, och därför har vi valt att använda oss av de referenspriser som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) sätter för det statliga tandvårdsstödet. Hos oss betalar du referenspriserna rakt av utan påslag, och kan alltså konsultera TLV:s lista för referenspriser på Tandpriskollen innan ditt besök. Vi kommer alltid informera dig innan behandlingen om det utöver referenspriset för själva behandlingen tillkommer någon kostnad för material. Som exempel på priser ska en basundersökning utförd av tandläkare enligt TLV:s nuvarande referenspriser (fr.o.m. januari 2021) vara 900 SEK, och en röntgenundersökning (helstatus) 850 SEK. Referenslistan visar priser för behandlingar innan det statliga tandvårdsstödet täckt en del av kostnaden för dig som patient. I Sverige råder fri prissättning på tandvård, vilket innebär att tandläkare är fria att sätta de priser de själva önskar på sina behandlingar. Du kan med andra ord hitta priser hos andra tandläkare som är högre än priserna i referenslistan. På Halmstads tandläkarklinik har vi däremot valt att helt gå efter de referenspriser som anges av TLV. För dina tänders skull.

FAQ

Får tandvård kosta hur mycket som helst?

Ja, i princip. I Sverige råder fri prissättning på tandvård, vilket innebär att varje tandläkare får sätta sina egna priser. Halmstad tandläkarklinik följer dock de referenspriser som sätts av statliga TLV.

Hur länge är det gratis att gå till tandläkaren?

I Sverige erbjuds du fri (gratis) tandvård fram till årsskiftet till det år du fyller 23 år. Därefter omfattas du av det statliga tandvårdsstödet som delbetalar dina kostnader för tandvård.

Hur tar jag del av tandvårdsstödet?

Du behöver inte ansöka om att ta del av tandvårdsstödet. Det svenska tandvårdsstödet sköts via ett centraliserat system. När du besöker oss på Halmstad tandläkarklinik kommer vi automatiskt kunna se vilka typer av ersättningar du har rätt till, och alltid ge dig ett korrekt pris för din tandvård.