Betalning

Vad kostar det?

Kostnaden varierar beroende på behandlingstyp och omfattning samt vilken typ av ersättning du har rätt till. Om du har ett hål i en tand kan kostnaden variera beroende på hur djupt hålet är. När det kommer till implantat kan omfattning variera mycket och även eventuella högkostnadsskydd eller andra bidrag kan spela in.

Vi följer referenspriserna rakt av utan några på slag. Du kan se vad en specifik behandling kostar på Tandpriskollen

Innan vi påbörjar en undersökning eller behandling har du möjlighet att få en skriftlig kostnadsberäkning så du kan känna dig trygg med vad det kommer att kosta. Du har även möjlighet att nyttja ditt tandvårdsbidrag. Hör med receptionen så hjälper vi dig. Betalning sker med betalkort, swish eller med räntefri delbetalning genom Svea Ekonomi.

Rätten till statligt tandvårdsstöd

Från och med januari det år man fyller 23 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd som gäller alla vuxna. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag ATB och du kan använda det för att delbetala din tandvård. I det statliga tandvårdsstödet ingår även ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som är till för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna.

Möjligheter till högkostnadsskydd

Informationen om vilket sorts bidrag just du har rätt till och eventuellt högkostnadsskydd finns tillgänglig hos oss i receptionen via ett allmänt datasystem så vi kan se till att du inte behöver betala mer än nödvändigt.

Finansiering

Vi kan också hjälpa till med finansiering itillsammans med Svea Ekonomi som erbjuder räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Du kan läsa mer om detta i Räntefri delbetalning

Delbetalning

Referenspriser

Referenspriser för behandlingar som ingår i det statliga tandvårdsstödet, såsom fyllningar, rotbehandlingar och kronor fastställs av TLV.

Deras beslut om referenspriser ligger till grund för storleken på ersättning som betalas ut inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaden överstiger 3000 kr.

Nuvarande referenspriser gäller sedan den 15 januari 2021.

Referenspriserna hittar du även i föreskriften HSLF-FS 2020:28.

Referenspriser är till för dig som patient för att göra det lättare att jämföra priser hos olika tandläkare och tandhygienist. I Svergie gäller fri prissättning vilket innebär att man får sätt vilket pris som helst för en tandvårdsbehandling. Med hjälp av referenspriser kan du få information om vad en specifik behandling normalt bör kosta. Även materialåtgång kan påverka referenspriset.

Det finns två referenspriser för flera åtgärder i referensprislistan, ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård.

Referenspriset för specialisttandvård kan tillämpas när en patient är remitterad för behandling inom ett visst specialistområde till tandläkare med bevis om specialistkompetens inom berört specialistområde. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för specialisttandvård inte är uppfyllda (se 5 § i föreskriften) tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs av tandläkare med specialistkompetens.

Mer information

Du hittar mer information om tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans webbplats. Vill du ha mer information om högkostnadsskydd för tandvård kan du besöka Försäkringskassans webbplats. För allmän information om tandvård och olika ersättningar, besök 1177.se.