Betalning

Vad kostar det?

Kostnaden varierar beroende på behandlingstyp och omfattning samt vilken typ av ersättning du har rätt till. Om du har ett hål i en tand kan kostnaden variera beroende på hur djupt hålet är. När det kommer till implantat kan omfattning variera mycket och även eventuella högkostnadsskydd eller andra bidrag kan spela in.

Vi följer referenspriserna rakt av utan några på slag. Du kan se vad en specifik behandling kostar på Tandpriskollen

Innan vi påbörjar en undersökning eller behandling har du möjlighet att få en skriftlig kostnadsberäkning så du kan känna dig trygg med vad det kommer att kosta. Du har även möjlighet att nyttja ditt tandvårdsbidrag. Hör med receptionen så hjälper vi dig. Betalning sker med betalkort, swish eller med räntefri delbetalning genom Svea Ekonomi.

Rätten till statligt tandvårdsstöd

Från och med januari det år man fyller 23 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd som gäller alla vuxna. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag ATB och du kan använda det för att delbetala din tandvård. I det statliga tandvårdsstödet ingår även ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som är till för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna.

Möjligheter till högkostnadsskydd

Informationen om vilket sorts bidrag just du har rätt till och eventuellt högkostnadsskydd finns tillgänglig hos oss i receptionen via ett allmänt datasystem så vi kan se till att du inte behöver betala mer än nödvändigt.

Finansiering

Vi kan också hjälpa till med finansiering itillsammans med Svea Ekonomi som erbjuder räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Du kan läsa mer om detta i Räntefri delbetalning

Referenspriser

Referenspriser för behandlingar som ingår i det statliga tandvårdsstödet, såsom fyllningar, rotbehandlingar och kronor fastställs av TLV.

Deras beslut om referenspriser ligger till grund för storleken på ersättning som betalas ut inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaden överstiger 3000 kr.

Nuvarande referenspriser gäller sedan den 15 januari 2021.

Referenspriserna hittar du även i föreskriften HSLF-FS 2020:28.

Referenspriser är till för dig som patient för att göra det lättare att jämföra priser hos olika tandläkare och tandhygienist. I Svergie gäller fri prissättning vilket innebär att man får sätt vilket pris som helst för en tandvårdsbehandling. Med hjälp av referenspriser kan du få information om vad en specifik behandling normalt bör kosta. Även materialåtgång kan påverka referenspriset.

Det finns två referenspriser för flera åtgärder i referensprislistan, ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård.

Referenspriset för specialisttandvård kan tillämpas när en patient är remitterad för behandling inom ett visst specialistområde till tandläkare med bevis om specialistkompetens inom berört specialistområde. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för specialisttandvård inte är uppfyllda (se 5 § i föreskriften) tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs av tandläkare med specialistkompetens.

Mer information

Du hittar mer information om tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans webbplats. Vill du ha mer information om högkostnadsskydd för tandvård kan du besöka Försäkringskassans webbplats. För allmän information om tandvård och olika ersättningar, besök 1177.se.

Åtgärd

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet HSLF-FS 2021:37

Vid differens mellan denna förteckning och den trycka föreskriften, är den tryckta föreskriften gällande.

100 – Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
100 – Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 – Basundersökning, utförd av tandläkare900900
103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare390500
107 – Omfattande undersökning, utförd av tandläkare11101670
108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare18052665
111 – Basundersökning, utförd av tandhygienist6900
112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist8950
113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist2900
114 – Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist5500
115 – Konsultation specialisttandvård0980
116 – Konsultation specialisttandvård, omfattande01900
121 – Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition60100
123 – Röntgenundersökning, helstatus8501300
124 – Panoramaröntgenundersökning550875
125 – Röntgenundersökning, extraoral5401015
126 – Röntgenundersökning, omfattande10351720
127 – Röntgenundersökning, delstatus205355
128 – Röntgenundersökning, större delstatus350535
131 – Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-310351310
132 – Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus13351770
133 – Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder16352415
134 – Tomografiundersökning, fyra kvadranter19352845
141 – Analoga studiemodeller för behandlingsplanering615615
142 – Digitala studiemodeller för behandlingsplanering445445
161 – Salivsekretionsmätning655655
162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400400
163 – Biopsi11001340
164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)675675
200 – Sjukdomsförebyggande åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
201 – Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450450
204 – Profylaxskena, per skena845845
205 – Fluorbehandling, kortare behandlingstid185185
206 – Fluorbehandling365365
207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten290290
208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande555555
209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande865865
300 – Sjukdomsbehandlande åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
301 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande425535
302 – Sjukdoms- eller smärtbehandling8001015
303 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande11801510
304 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande17652255
311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450450
312 – Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem180180
313 – Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer11252295
314 – Beteendemedicinsk behandling5201060
321 – Icke-operativ behandling av kariessjukdom455455
322 – Stegvis exkavering11751175
341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande555755
342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande10851935
343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande16304290
362 – Lustgassedering, per gång865865
400 – Kirurgiska åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
401 -Tanduttagning, en tand11151420
402 – Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand15852025
403 – Tanduttagning, enkel445565
404 – Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant32754100
405 – Omfattande dentoalveolär kirurgi43705470
406 – Tanduttagning, övertalig tand11151420
407 – Övrig kirurgi eller plastik21602650
408 – Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande43705520
409 – Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd16052040
410 – Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd8701140
420 – Implantat, per styck, tilläggsåtgärd29452945Titan, implantat
421 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat32954070
422 – Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik15801905
423 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat47955935
424 – Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik17702155
425 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat66358015
426 – Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik23652915
427 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant41755170
428 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant   Syntetiskt benersättningsmaterial50405925Syntetiskt benersättningsmaterial
429 – Kirurgiskt avlägsnande av implantat41155105
430 – Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd15902030
431 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd26503090Syntetiskt benersättningsmaterial
432 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd19752305Syntetiskt benersättningsmaterial
435 – Avlägsnande av ett implantat10751380
436 – Avlägsnande av ett implantat, enkel195250
446 – Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd19002060Regenerativt material
447 – Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd12801390Regenerativt material
448 – Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd7851005
451 – Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–334104525
452 – Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–347156210
453 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–335904760
454 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–347156210
480 – Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd340340
500 – RotbehandlingAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
501 – Rensning och rotfyllning, en rotkanal35654360Guttaperka och sealer
502 – Rensning och rotfyllning, två rotkanaler42955275Guttaperka och sealer
503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler53906645Guttaperka och sealer
504 – Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler58757235Guttaperka och sealer
520 – Akut endodontisk behandling, annan behandlare9501190
521 – Akut trepanation och kavumextirpation8401055
522 – Komplicerad rotkanallokalisation8451060
523 – Stiftborttagning12301555
541 – Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle38404820
542 – Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd10801350
600 – Bettfysiologiska åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
601 – Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena36755000
602 – Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena36755000
603 – Reponeringsskena, per skena58456990
604 – Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena22052640
606 – Motorisk aktivering550665
607 – Bettslipning för ocklusal stabilisering7851005
800 – Protetiska åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
800 – Permanent tandstödd krona, en per käke60057130Zirkonia/E-max, porslin
801 – Permanent tandstödd krona, flera i samma käke46655545Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
802 – Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift32903950Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift
803 – Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift15801965Fiberförstärkt stift
804 – Hängande led vid tandstödd protetik, per led22852505Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
805 – Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd19552285Gjutmetall inkl seal (titan)
806 – Radikulärförankring vid avtagbar protes35754235Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift, förankringselement
807 – Semipermanent krona eller hängande led, per led25552940Gjutmetall inkl seal (titan), fasadmaterial
808 – Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner35054165Gjutmetall inkl seal (titan)
809 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led10901255Akrylat, fibertråd
811 – Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd605770
812 – Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats15451985Komposit, titanstift
813 – Broreparation med tandteknisk insats46955795Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
814 – Broreparation med tandteknisk insats, omfattande81159865Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
815 – Sadelkrona54206405Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
822 – Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder38154475Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
823 – Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder53706245Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
824 – Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad1138012915Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
825 – Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments1288015460Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar (komplicerat), klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
826 – Attachments, per styck100100Plast (matris/patris)
827 – Hel underkäksprotes966512000Akrylat, proteständer
828 – Hel överkäksprotes966512000Akrylat, proteständer
829 – Immediatprotes, hel käke72358440Akrylat, proteständer
831 – Justering av avtagbar protes395505
832 – Lagning av protes eller tillsättning av protestand13051525Protestand, akrylat
833 – Rebasering av protes26653160Akrylat
834 – Lagning av protes där avtryck krävs20302360Akrylat, klammer
835 – Rebasering och lagning av protes31653710Akrylat, klammer
836 – Komplicerad lagning av protes39604510Akrylat, klammer, klasp, proteständer
837 – Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes68407825Akrylat, gjutmetall inkl seal (titan), klasp, proteständer
839 – Inmontering av förankringselement31153660Akrylat
845 – Ocklusionskorrigerande bettslipning20252465
846 – Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering45855350CoCr
847 – Klammerplåt41304895Akrylat, klammer
848 – Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition575740Komposit
850 – Implantatstödd krona, en per käke84459770Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
852 – Implantatstödd krona, flera i samma käke65507545Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
853 – Hängande led vid implantatstödd bro22852505Fräst titan, porslin
854 – Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led22302560CoCr-bar inkl svetsning, fasadmaterial, komposit
855 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat560560Cylinder, fästskruv, replica
856 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led15801800Akrylat, fibertråd, komposit
857 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat505505Fästskruv, plastcylinder, replica
858 – Distans inkl distansskruv, per styck13151315 Distans inkl centrumskruv
859 – Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd11201120Titan
861 – Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat3304536350Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
862 – Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat3508538390Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
863 – Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat3666039970Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
865 – Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat3196034940Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
871 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat1808520445Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
872 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat2038522745Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
873 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler2304025395Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
874 – Tillägg för alveolarbar på två implantat45654895Fästskruv (titan), knäppen (guld) ”Ökvist”, titan (gjutet)
875 – Tillägg för alveolarbar på tre implantat53805710Fästskruv (titan), knäppen (guld) ”Ökvist”, titan (gjutet)
876 – Tillägg för alveolarbar på fyra implantat71657495Fästskruv (titan), knäppen (guld) ”Ökvist”, titan (gjutet)
877 – Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement1498517345Akrylat, proteständer
878 – Förankringselement täckprotes, per styck295295Knäppen (guld) ”Ökvist”
881 – Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande11601485Komposit
883 – Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats31253400Komposit
884 – Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs76558365Komposit
888 – Fästskruv/broskruv, per styck185185Akrylat, proteständer, komposit
889 – Distansskruv, per styck 385 385 Akrylat, titan, proteständer, komposit385385Akrylat, titan, proteständer, komposit
892 – Läkdistans, per styck3451345
893 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat11201450
894 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat11751500
895 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat14801920
896 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat15952030
700 – Reparativa åtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
701 – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand635635Komposit
702 – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand10101010Komposit
703 – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12401240Komposit
704 – Fyllning av en yta på molar eller premolar815815Komposit
705 – Fyllning av två ytor på molar eller premolar11951195Komposit
706 – Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar15951595Komposit
707 – Krona i plastiskt material, klinikframställd18101810Komposit
708 – Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd575575Titanstift
900 – TandregleringAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
900 – Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader940511955
901 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år1411517955
902 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år1756022490
903 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år2069026605
904 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år2563533105
905 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år1991025045
906 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år2335529575
907 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år2679534110
908 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år3227041295
UtbytesåtgärderAllmäntandvård fr o m 15 jan 2022Specialisttandvård fr o m 15 jan 2022Dentalt material i beräkningen av referenspris
921 – Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand12401240
922 – Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar15951595
925 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation46655545
926 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona69508050
928 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation22852505
929 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona46655545
940 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro1161513595
941 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på69508050