7 oktober, 2021

Integritetspolicy

Datainsamling

Hos oss kan du känna dig trygg med att din personliga data hanteras på ett korrekt och lagenligt sätt. Vi följer GDPR lagen.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Här hittar du information om vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften samt hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Tidsbokning & kontakt

Du kan boka tid hos oss via vår hemsida, mail, kontaktformulär eller per telefon. När du använder dessa tjänster samlar vi in ditt namn, mailadress, och telefonnummer.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna fullfölja avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser i egenskap av din vårdgivare.

Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter.

Insamling av webbstatistik
När du besöker vår hemsida samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, (Google Analytics). Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar
När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag.

Marknadsföring via mejl & telefon
Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande. Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter

Vad är cookies och hur hanterar vi dem?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Sessionscookies. sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

PHPSESSID – Håller i minne att användarens session är aktiv (möjliggör andra cookie-funktioner)

Statistikcookies. Sparas ungefär en dag, för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Facebook-pixelN: sparas på det globala företaget Facebooks servrar

Permanenta cookies: Sparar information under längre tid som gör sajten mer användarvänlig.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Retargeting

När en användare besöker vår hemsida får personen en cookie kopplad till sin webbläsare. Det gör att våra annonser kan dyka upp på andra webbplatser som användaren surfar på. Retargeting kan användas på Adwords/Google, Facebook, Instagram och i displaynätverk som t.ex. Aftonbladet och andra sajter.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner.

Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Mina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig helt kostnadsfritt.

Rättelse av uppgifter

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Radera uppgifter

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter när uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Överföring av data

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Mina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rättelse av uppgifter

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Radera uppgifter

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter när uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Överföring av data

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Vem är personuppgiftsansvarig?

Halmstad Tandläkarklinik AB Org.nr 559234-2413 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

Har du några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Integritetspolicyn uppdaterades senast 15 april 2021

Dataskydd

Hos oss kan du känna dig trygg med att din personliga data hanteras på ett korrekt och lagenligt sätt. Vi följer GDPR lagen.

Hur vi tar hand och hanterar dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR är till för att ge dig som privatperson ett bättre skydd och samtidigt se till att vi som hanterar personuppgifter får ett ökat ansvar och större skyldigheter. Inom vården följer vi sedan innan Patientdatalagen, vilket gör att skillnaden av hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter inte blir så stor.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Sverige har sedan den 25 maj 2018 haft en lag som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den lagen gäller för alla länder i Europa och går i Sverige under namnet Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen innebär ett ökat skydd för personuppgifter, något som vi på Halmstad Tandläkarklinik värnar om och därför välkomnar. Med anledning av den nya förordningen vill vi med detta dokument informera dig som nuvarande eller framtida patient om hur vi på Halmstad Tandläkarklinik hanterar dina personuppgifter. Tand-vården regleras av Patientdatalagen (PDL), som föreskriver hur journaluppgifter ska hanteras. Denna lagstiftning kommer även fortsättningsvis vara styrande för vår verksamhet men kompletteras med de skyldigheter och rättigheter som GDPR medför. Varje gång du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter, vilket behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Du har möjlighet att boka tid via vår webbplats, mejl eller telefon. För att erbjuda dig dessa tjänster samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

För att ge dig ett fullgott omhändertagande så använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ett SMS med en påminnelse om din bokning hos oss.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, och annan tillsynsmyndighet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner (t.ex. tandtekniska laboratorier). Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.