Tandreglering Halmstad – osynlig tandställning eller räls?

Halmstad Tandläkarklinik tar varje år emot en stor mängd patienter som ska genomgå en tandreglering med tandställning. Vi vet av erfarenhet att frågorna inför en sådan behandling är många, och vill med hjälp av denna artikel räta ut en del frågetecken som rör vilken typ av tandställning som är bäst att behandlas med. Det är viktigt att veta att alla tänder liksom alla patienter är unika, vilket innebär att processen för en tandreglering inte kommer att se exakt likadan ut för varje patient. Dina individuella förutsättningar kommer att spela stor roll när det gäller vilken typ av tandställning vi bedömer är rätt val för dig. Halmstads Tandläkarklinik arbetar idag med de traditionella räls-tandställningarna samt de genomskinliga tandställningarna från marknadsledande fabrikanter.  Vilken tandställning just du kommer att behandlas med beslutas av din tandläkare efter din första undersökning. Tandreglering Halmstad – Invisalign/ClearCorrect eller räls?

Tandreglering i Halmstad med räls-tandställning

Den klassiska ”rälsen” är en tandställning många människor känner igen. Det är en av de mest beprövade metoderna för tandreglering och har grundlig evidens för ett långvarigt resultat av tandregleringen. Dessa tandställningar sätts fast på tänderna, och du som behandlas med en sådan tandställning behöver till exempel inte ta ansvar för att hantera tandställningen eller se till att bära den ett visst antal timmar varje dygn.

Tandreglering i Halmstad med osynlig tandställning

Halmstad Tandläkarklinik har också möjlighet att erbjuda våra patienter de moderna och avtagbara osynliga tandställningarna. Dessa tandställningar är utformade som en genomskinlig plastskena och justerar tändernas position genom att utöva ett milt tryck på dem. Många upplever tandreglering med denna typ av tandställning som mycket bekväm och uppskattar också möjligheten att kunna ta ut tandställningen en stund varje dag. Tandreglering med osynliga tandställningar har visat sig vara mycket effektivt. Patienter i alla åldrar kan behandlas med denna typ av tandställning, och tack vare att detta är en mycket diskret tandställning är den mycket efterfrågad bland patienter som ska genomgå en tandreglering.

Val av tandställning efter individuell bedömning

Tandreglering är en fantastisk möjlighet som kan ha stor positiv påverkan på människors tandhälsa och allmänna välbefinnande. Många människor kopplar såväl självkänsla som självförtroende till sina tänder, och att vara missnöjd med ditt leende kan tyvärr leda till att du undviker att visa det. De estetiska faktorerna hos dina tänder ska självklart inte underskattas. Men du kan även ha medicinska eller tandhälsomässiga skäl att reglera dina tänder. Till exempel kan tandreglering hjälpa dig komma till rätta med bettproblematik som kan orsaka spänningshuvudvärk och slitage på tänderna. Att skapa rätt mellanrum mellan tätt sittande tänder kan göra det enklare att hålla rent i mellanrummen, och alltså minska risken för kariesangrepp och hål. När du vänder dig till oss på Halmstad Tandläkarklinik gör vi en individuell bedömning av dina tänder, och väljer därefter vilken typ av tandställning som kommer at vara bäst för just dig. Du är välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller ytterligare information.

FAQ

Är det dyrt med tandställning?

Halmstad Tandläkarklinik erbjuder tandreglering till förmånliga priser. Tandreglering kan ingå i såväl fri tandvård upp till 23 år, det statliga tandvårdsstödet samt högkostnadsskyddet.

Hur länge behöver en uttagbar tandställning sitta inne?

De uttagbara tandställningar vi använder för tandreglering ska bäras under minst 22 timmar varje dygn.

Kan jag välja tandställning själv?

Du har självklart möjlighet att påverka vilken typ av tandvård du får hos din tandläkare. Du och din tandläkare kommer gemensamt diskutera vilken typ av tandställning som är rätt val för din behandling.